آرا نهایی پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی کفران

آرا نهایی پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی کفران

آقای محمدسراجی۸۴۶ رای
آقای محسن خواجه۵۴۵ رای
آقای هادی طاهری۵۳۷ رای
قای محمد قدیری۴۸۸ رای
آقای حسین دری۴۵۵ رای
——-
آقای ابوالفضل طاهری۳۰۸ رای

پاسخ دهید

دیدگاه شما


بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب